teuton, 2017

digital print on dibond,
16″ x 10″

teuton, 2017